Περιβάλλων χώρος κατοικίας στο Ψυχικό

Έτος: 2003

Ψυχικό Αττικής
Επιφάνεια Οικοπέδου: 3.000τμ.
Επιφάνεια κλειστών χώρων: –
Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή : architek DESIGN&CONSTRUCTION

Μενού