Κατοικία στην Παλλήνη

Έτος: 2006

Παλλήνη Αττικής
Επιφάνεια οικοπέδου: 7021 τμ.
Επιφάνεια κλειστών χώρων: 244 τμ.
Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή : architek DESIGN&CONSTRUCTION

Μενού