Κατοικία στο Χαλάνδρι

Έτος: 2020

Πάτημα Χαλανδρίου Αττικής
Επιφάνεια Οικοπέδου: 359τμ.
Επιφάνεια κλειστών χώρων: 286τμ.

Μενού