Κατοικία στο Γέρακα

Έτος: 2011

Γέρακας Αττικής
Επιφάνεια οικοπέδου: 257τμ.
Επιφάνεια κλειστών χώρων: 340τμ.
Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή : architek DESIGN&CONSTRUCTION

Μενού