Κατοικία στο Καματερό

Έτος: 2000

Καματερό Αττικής
Επιφάνεια οικοπέδου: 677τμ.
Επιφάνεια κλειστών χώρων: 370τμ.
Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή : architek DESIGN&CONSTRUCTION

Μενού