Κατοικία στο Μαρούσι

Έτος: 2005

Μαρούσι Αττικής
Επιφάνεια οικοπέδου: 325 τμ.
Επιφάνεια κλειστών χώρων: 258 τμ.
Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή : architek DESIGN&CONSTRUCTION

Μενού