Κατοικία στο Μαύρο Λιθάρι

Έτος: 2020

Μαύρο Λιθάρι Αττικής
Επιφάνεια οικοπέδου: 7660τμ.
Επιφάνεια κλειστών χώρων: 755τμ.
Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή : architek DESIGN&CONSTRUCTION

Μενού