Κτίριο Κατοικιών στο Μαρούσι

Έτος: 2007

Μαρούσι Αττικής
Επιφάνεια οικοπέδου: 242τμ.
Επιφάνεια κλειστών χώρων: 240τμ.
Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή : architek DESIGN&CONSTRUCTION

Μενού