Κτίριο κατοικιών στο Πολύγωνο

Έτος: 2004

Πολύγωνο Αττικής
Επιφάνεια οικοπέδου: 169τμ.
Επιφάνεια κλειστών χώρων: 350τμ.
Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή : architek DESIGN&CONSTRUCTION

Μενού