Κτίριο Κατοικιών στους Θρακομακεδόνες

Έτος: 2005

Θρακομακεδόνες Αττικής
Επιφάνεια οικοπέδου: 1007τμ.
Επιφάνεια κλειστών χώρων: 626τμ.
Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή : architek DESIGN&CONSTRUCTION

Μενού