Κατοικία στο Καματερό

Έτος: 2021

Καματερό Αττικής
Επιφάνεια Οικοπέδου: 171τμ.
Επιφάνεια κλειστών χώρων: 168τμ.
Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή : architek DESIGN&CONSTRUCTION

Μενού