Πολυκατοικία στο Ψυχικό

Έτος: 2017

Ψυχικό Αττικής
Επιφάνεια οικοπέδου: 154τμ.
Επιφάνεια κλειστών χώρων: 244τμ.

Μενού