Συγκρότημα Κατοικιών στην Πάρο

Έτος: 2009

Πάρος – Κυκλάδες
Επιφάνεια οικοπέδου: 8.250τμ.
Επιφάνεια κλειστών χώρων: 282τμ.

Μενού