Κτίριο συνεργείου αυτοκινήτων & αποθηκών

Έτος: 2022

Νέα Μάκρη  – Αττική
Επιφάνεια Οικοπέδου: 315τμ.
Επιφάνεια κλειστών χώρων: 210τμ.
Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή : architek DESIGN&CONSTRUCTION

Μενού