Υπόσκαφες Κατοικίες – Πάρος

Έτος: 2017

Πάρος – Κυκλάδες
Επιφάνεια οικοπέδου: 6.287τμ.
Επιφάνεια κλειστών χώρων: 280τμ.

Μενού