μελέτη

Η ανθρώπινη κλίμακα, η αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και το αστικό τοπίο μίας περιοχής, η εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η δημιουργική σύνθεση ποιοτικών χαρακτηριστικών, που αναβαθμίζουν την διαβίωση των χρηστών μέσα στο χώρο, αποτελούν για την αrchitek τους βασικούς άξονες μιας αρχιτεκτονικής μελέτης.

Με βασικό γνώμονα την ικανοποίηση των λειτουργικών σας αναγκών και σε συνάρτηση με την έρευνα - μελέτη των κτιριολογικών απαιτήσεων ενός έργου, η αrchitek προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού σε όλα τα στάδια μελέτης ενός αρχιτεκτονικού έργου (προμελέτη, έκδοση οικ.αδείας, μελέτη εφαρμογής, στατικές και Η/Μ μελέτες, προδιαγραφές υλικών κλπ) Το συγκριτικό πλεονέκτημα της αrchitek, είναι η υψηλή τεχνογνωσία της κατασκευαστικής διαδικασίας και των κρίσιμων λεπτομερειών της, η οποία μετατρέπεται σε σημαντικό εργαλείο και κατά τη διαδικασία της μελέτης.

επίβλεψη

Η επίβλεψη και ο διαρκής έλεγχος για τη σωστή εφαρμογή των σχεδίων είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία που προσδιορίζουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Η πέραν των είκοσι χρόνων συνεχής μας επαφή με το εργοτάξιο έχει μετατραπεί σε ανεκτίμητη εμπειρία, η οποία αποτελεί την εγγύηση για την ορθή υλοποίηση των αρχιτεκτονικών μας προτάσεων, αλλά και την τεχνική αρτιότητα και ασφάλεια της κατασκευής.

Βασική μας μέριμνα είναι η τήρηση των κατασκευαστικών προδιαγραφών και η διασφάλιση της ποιότητας των υλικών. Με την επιτόπου παρακολούθηση του έργου και την επεξεργασία όλων εκείνων των κρίσιμων κατασκευαστικών λεπτομερειών, εξασφαλίζουμε την άρτια συναρμογή των υλικών και τη σωστή απόδοση όλων των αρχιτεκτονικών εφαρμογών του έργου σας.

κατασκευή

Η κατασκευή ενός οικοδομοτεχνικού, προυοποθέτει τη συμμετοχή και συνεργασία πολλών διαφορετικών συντελεστών σε όλα τα διαδοχικά της στάδια. Ταυτόχρονα είναι το αποτέλεσμα μίας -κατά κανόνα- χειρονακτικής εργασίας που αποτυπώνει στις λεπτομέρειές του, το «μεράκι» του τεχνίτη και την «ευρηματικότητα» της κατασκευαστικής εφαρμογής του μελετητή. Η επιτυχία αυτού του αποτελέσματος βασίζεται κατά κύριο λόγο, στο σωστό συντονισμό και την ομαδική προσπάθεια όλων των συντελεστών που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου.

Το γραφείο μας όλα αυτά τα χρόνια έχει συνθέσει ένα πλήρες δίκτυο από μηχανικούς, τεχνίτες, εργοδηγούς, συνεργεία κατασκευής και ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, ικανούς να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε κατασκευαστικά θέματα συμβατικών ή ειδικών προδιαγραφών. Λειτουργώντας ομαδικά και κάτω από την εποπτεία μας έχουμε αναπτύξει έναν κώδικα επικοινωνίας, που συμβάλλει αποτελεσματικά στην χρονική και ποιοτική συνέπεια της κατασκευής.

Μενού