γραφείο

φιλοσοφία – ιστορία

Ο Κώστας Μωραΐτης και ο Αλέξης Κονοπισόπουλος ξεκινούν τη συνεργασία τους από τα φοιτητικά τους χρόνια στην αρχιτεκτονική σχολή του ΕΜΠ. Μετά την αποφοίτησή τους (1996) συμμετέχουν σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και αναλαμβάνουν μελέτες και επιβλεψεις ιδιωτικών κατοικιών και καταστημάτων. Παράλληλα έχουν μόνιμες και κατ’αποκοπίν συνεργασίες με αρχιτεκτονικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρείες.

Το 2001 στο σχήμα εντάσσεται η αρχιτέκτονας Βασιλεία Βουγιούκα και δημιουργείται η ομάδα αrchitek με βασικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μελέτης – επίβλεψης και κατασκευής κτιριακών έργων. Το 2003, με την αποχώρηση της Β. Βουγιούκα, μετονομάζουν την ομάδα σε αrchitek- design & construction και μέχρι σήμερα αποτελούν τα βασικά στελέχη του γραφείου, το οποίο από τα τέλη του 2008 έχει έδρα το Μαρούσι.

Κεντρικός άξονας της αρχιτεκτονικής μας προσέγγισης είναι, η προσαρμογή της οργανωτικής διάταξης των χώρων, στις λειτουργικές ανάγκες του χρήστη, αλλά και στις τοπικές μορφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες. Η λειτουργική σχέση του μέσα με το έξω, η σωστή διαχείριση του φυσικού φωτισμού, αλλά και η τήρηση των βασικών αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού, αποτελούν για εμάς βασική προτεραιότητα, για ένα κτιριακό έργο.

Η σύνθεση όλων των παραπάνω και η απόδοση τους μέσα από ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό ύφος με σαφήνεια κατασκευαστικής δομής, αφαιρετική διάθεση στο σχεδιασμό και ογκοπλαστική αρμονία, αποτελεί το αποτύπωμα της αρχιτεκτονικής φιλοσοφίας της αrchitek.

Βασικοί στόχοι της προσπάθειάς μας όταν αναλαμβάνουμε ένα έργο είναι:

  • Η πλήρης κατανόηση των αναγκών του πελάτη.
  • Η προσαρμογή των κατασκευαστικών εφαρμογών στους τεχνοοικονομικούς περιορισμούς του προϋπολογισμού του έργου.
  • Η αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος, ο έλεγχος του κόστους σε συνεργασία πάντα με τον εργοδότη και η αναλυτική ενημέρωση του για την εξέλιξη της κατασκευαστικής διαδικασίας.
  • Η διαρκής έρευνα και εξέλιξη όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, τα πρωτοποριακά υλικά και τις σύγχρονες μεθόδους κατασκευής.

Η αrchitek – design & construction βασισμένη στο έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της, έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα του σχεδιασμού και της κατασκευής κτιριακών έργων υψηλών προδιαγραφών.

0
χρόνια εμπειρίας
0
κατασκευασμένα έργα
0
μελέτες εφαρμογής

ομάδα

ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

αρχιτέκτονας μηχανικός ΕΜΠ

Ιδρυτικό μέλος

ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ

αρχιτέκτονας μηχανικός ΕΜΠ

Ιδρυτικό μέλος

Σ. Αρτόπουλος

αρχιτέκτονας μηχ. ΕΜΠ

Μ. Χριστοδούλου

αρχιτέκτονας μηχ. Π. Πατρών

Φ. Λυκούρας

πολ. μηχανικός ΕΜΠ

Π. Λυκούρας

μηχανολόγος μηχ. ΕΜΠ

συνεργάτες

Α. Σιγανάκης

τοπογράφος μηχ. ΕΜΠ

Ε. Μουστάκα

αρχιτέκτονας μηχ. ΑΠΘ

Σ. Καραγιάννης

πολ. μηχανικός ΕΜΠ

Tζ. Νιάγκου

αρχιτέκτονας μηχ. ΕΜΠ

Κ.Κουρούμαλη

αρχιτέκτονας μηχ. ΑΠΘ

Σ. Κρίκος

πολ. μηχανικός Π. Θεσσαλίας

Α. Αγγελάκης, Μ.Βιδάλης

τοπογράφοι μηχανικοί

Α. Βασιλόπουλος

τεχν. μηχανικός Τ.Ε

Μ. Ιωαννίδης

εργοδηγός

μας εμπιστεύτηκαν

Μενού